Estate planning

Estate is de Engelse vertaling voor nalatenschap. Estate planning is het vakgebied dat zich richt op het overdragen van vermogen naar een volgende generatie. Pharosfin biedt begeleiding en advies bij het opstellen van een testament, de uitvoering van een testament of de overdracht van vermogen tijdens het leven.

Wij kunnen u ook ondersteunen op de volgende vlakken: